Moduly

Záznamový modul

Záznamový modul zabezpečuje naberanie navoleného zdroja signálu, ktorým môže byť jedna z troch kamier, DVD player alebo notebook. Aktuálne naberaný video signál je následne distribuovaný do siete univerzitného prostredia. Záznamový modul tiež podporuje funkciu naplánovanie záznamu, resp. plánovanie distribúcie záznamu do siete v danom čase.

Archivačný modul

Archivačný modul zabezpečuje zaznamenanie materiálov z prednášok. Používateľovi umožňuje editovať zaznamenané prednášky, pridávanie titulkov, strih záznamu a pod.

Ovládací panel prednášajúceho

Prednášajúci jediným diaľkovým ovládačom centrálne ovláda všetky zariadenia, prepína videosignály, vyberá výstupný signál, atď. Grafické užívateľské rozhranie je riešené pomocou dotykovej zobrazovacej jednotky.

Pripojiteľné zariadenia

 • kamery (pevné & PTZ)
 • DVD/BlueRay prehrávač
 •  Prezentačný počítač
 • Tablet

Ďalšie vlastnosti

 • Ovládanie výstupu pre projektor
 •  Kreslenie priamo do video obsahu
 •  Podpora funkcie obraz v obraze - PIP
 •  Základné rozlíšenie 720x576 (Full PAL)
 •  Optimálne rozlíšenie 720p (HD)
Ovládací pult UniVideo

Použité technológie

 • Video je kódované prostredníctvom FLASH a H.264, čo zaručuje maximálnu dostupnosť až na 98 % počítačov s operačným systémom Windows, Linux a MacOS
 • Možnosť vysielania v dvoch úrovniach kvality – prispôsobenie kvality možnostiam internetového pripojenia – nižšia úroveň z nižšou bitrate, nižším rozlíšením, vyššou kompresiou

Súčasti dodávky

UniVideo je dodané ako kompletný produkt pre okamžité použitie. Zahŕňa konzultácie v mieste inštalácie, prípadné kustomizácie, dodávku hardvéru a softvéru, testovanie inštalácie, vytvorenie potrebných účtov a oprávnení, vytvorenie prípadných prepojení na ďalšie systémy a úvodné zaškolenie pre prácu so systémom. Po dodávke je tak možné prakticky okamžite začať s používaním systému.