Prehľad produktu

Vyriešiť záznam a online prenos prednášky nie je jednoduchá úloha. Oproti bežným video záznamom má prednáška viaceré špecifiká. Prvým z nich je, že prednáška má viacero dôležitých plôch alebo vstupov, ktoré je potrebné monitorovať a nahrávať. Pokiaľ prednášajúci vysvetľuje učivo, kamera musí snímať jeho spolu s gestikuláciou. V prípade použitia projekčného plátna je potrebné zaostriť obraz na prezentované slide. Ďalšia používaná plocha je napríklad tabuľa. Zásadný rozdiel oproti jednoduchému video záznamu je fakt, že vyučujúci je pri prednáške v neustálom pohybe. Chodí popred katedru, pohybuje sa k tabuli a plátnu, preto je potrebné neustále detekovať jeho pozíciu, aby bol v obraze so zodpovedajúcim zoomom. Ďalším špecifikom je množstvo používaných zariadení. Vyučujúci má k dispozícii počítač, notebook, monitor, reproduktory, ovládanie plátna, zaťahovanie zatemnenia, projektoru. Ovládať kamery, všetky zariadenia rôznymi diaľkovými ovládačmi, a pritom viesť kvalitnú prednášku je prakticky nemožné. 

Video pre univerzity (UniVideo)

UniVideo rieši uvedené problémy. Riešenie integruje hardvér a softvér potrebný pre kvalitné automatické snímanie prednášky so všetkými dôležitými prvkami, automatické ukladanie a streaming do definovaných lokalít. Vyučujúci jedným diaľkovým ovládaním, ktoré integruje všetky prístroje, ovláda parametre prístrojov. Nie je tak potrebná ďalšia sila na ovládanie systému, všetko je automatizované vrátane zoomu kamier a identifikácie pozície vyučujúceho. 

Funkcia follow me

 Vyučujúci sa počas prednášky musí sústrediť na výklad a nie na ovládanie vysielania. Preto sme vyvinuli špeciálnu funkciu – follow me – kedy systém prepnutý v tomto režime sleduje autonómne kamerami pohyb vyučujúceho tak, aby obraz bol využiteľný v PIP. Výsledným obrazom v prednáškovej miestnosti je potom obraz na projektore a pre účastníkov sledujúcich na internete je obraz z projektora a v PIP prednášajúci, čo poskytuje oveľa lepší informačný a vizuálny obsah.