Live streaming solution

Multimediálny systém pre konferencie a univerzity

Moderným trendom výučby sa prispôsobujú aj použité technológie. UniVideo je inovatívny produkt, ktorý umožňuje prednášajúcim a vyučujúcim sprístupniť prednášky naživo pomocou vysielania videa a audia na internete ako ich aj zaznamenávať pre archívne účely alebo dodatočné oživenie tém a prednášok pre poslucháčov.