Novinky

 • Inštalácia systému UniVideo v Kremnici

  Súčasťou projektu Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie, realizovaného na detašovanom pracovisku VŠVU v Kremnici, bola aj dodávka multimediálneho systému pre prednášky a konferencie UniVideo.

 • UniVideo v Prešove

  V decembri 2012 prebehli ďalšie 2 inštalácie profesionálneho multimediálneho prednáškového systému UniVideo.

 • UniVideo pre kongresové a konferenčné sály

  Zabezpečenie priebehu konferencie s medzinárodnou účasťou na špičkovej úrovni si vyžaduje okrem dobrej organizácie aj kvalitnú techniku. UniVideo je riešením, ktoré ocenia prevádzkovatelia menších ale aj veľkých konferenčných priestorov.

 • Centrálne rozhranie pre manažment podujatí

  Prevádzka konferenčnej sály alebo kongresovej haly si vyžaduje o.i. plánovanie realizácie podujatí. UniVideo technické vybavenie umožňuje vopred pripraviť plán podujatí v sále, tento ďalej spravovať a následne informácie použiť pri samotnom podujatí.

 • Jednoduchá a profesionálna verzia používateľského rozhrania

  UniVideo rozširuje výber používateľského rozhrania na dve verzie – jednoduché a profesionálne rozhranie. Jednoduché rozhranie poskytuje plne automatizované ovládanie. Používateľ na začiatku prednášky nastaví rozhranie a zabezpečí tak prenos bez nutnosti ďalších zásahov. Táto verzia je určená pre prednášajúcich, ktorí nemajú k dispozícii ďalšieho človeka na zabezpečenie ovládania počas prednášky . Profesionálne rozhranie je, naopak, vhodné použiť vtedy, ak má prednášajúci k dispozícií ďalšieho človeka, ktorý ovláda daný systém. Táto verzia prináša možnosť využitia vlastností prepracovanej technológie systému UniVideo. Systém umožňuje strihať video podľa aktuálnej situácie, a to rôzne pre prednáškovú sálu a rôzne pre live stream na internete.

 • Ovládací pult UniVideo
 • Ovládací pult UniVideo
 • Dotyková zobrazovacia jednotka