Inštalácia systému UniVideo v Kremnici

Súčasťou projektu Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a vizualizácie, realizovaného na detašovanom pracovisku VŠVU v Kremnici, bola aj dodávka multimediálneho systému pre prednášky a konferencie UniVideo.

O projekte

Projekt financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov školy, sleduje realizáciu 2 hlavných cieľov:

  • rekonštrukciu pamiatkovo chránenej budovy účelového zariadenia VŠVU v Kremnici,
  • vybavenie pracoviska moderným výučbovým hardvérovým, softvérovým a prístrojovým vybavením a modernými IKT sieťami

Po ukončení projektu má objekt ponúknuť kvalitné technologické vybavenie, atraktívne priestory pre medzinárodnú projektovú spoluprácu a nadštandardné výučbové zázemie, v ktorom budú vytvorené podmienky pre zavádzanie a osvojovanie si nových digitálnych technologických postupov.

Multimediálny systém UniVideo

Inštalácia systému UniVideo umožňuje kvalitné nahrávanie, spracovanie a archivovanie prednášok a workshopov a tiež ich sprístupnenie na internete. Ide o profesionálny multimediálny systém s intuitívnym dotykovým ovládaním, ktorý v rámci Výučbového centra komunikácie a vizualizácie nájde široké uplatnenie pri organizácii prednášok, workshopov, projektových stretnutí a vytváraní študijných a prezentačných materiálov.

  • Ovládací pult UniVideo
  • Ovládací pult UniVideo
  • Dotyková zobrazovacia jednotka