UniVideo v Prešove

V decembri 2012 prebehli ďalšie 2 inštalácie profesionálneho multimediálneho prednáškového systému UniVideo.

Tentokrát boli dodané na Prešovskú univerzitu v Prešove, na ktorú sme dodávali tiež multimediálne tlmočnícke systémy Linguo a  videokonferenčné systémy MeetVideo.

Čo ponúka UniVideo?

Systém UniVideo umožňuje riadenie audiovizuálnych vstupov a výstupov v rámci prednáškovej miestnosti, ich nahrávanie, automatické archivovanie a tiež živý prenos a sprístupnenie videozáznamu na internete. Takýto systém umožňuje Prešovskej univerzite vytvárať komplexné záznamy jednotlivých prednášok, sprístupňovať ich vzdialeným užívateľom a tiež organizovať online workshopy na profesionálnej úrovni.

Jednoduchá obsluha

Vďaka intuitívnemu dotykovému ovládaniu môže prednášajúci jednoducho navoliť zdroje, ktorých výstupy majú byť prezentované na projektore priamo v prednáškovej miestnosti, nahrávané a archivované alebo vysielané prostredníctvom internetu. Prednášajúci tiež môže zvoliť formát Picture in Picture (PIP) a vytvoriť tak obraz skladajúci sa z viacerých častí, čím sa výklad môže stať zrozumiteľnejším, atraktívnejším a názornejším.

Prešovská univerzita sa po ukončení inštalácií multimediálnych systémov od MONOGRAMu stala plne multimediálne vybaveným vzdelávacím centrom s možnosťou organizovať vzdialené prezentácie, workshopy a konferencie, ktoré výrazne šetria čas a prostriedky potrebné na ich zabezpečenie.

  • Ovládací pult UniVideo
  • Ovládací pult UniVideo
  • Dotyková zobrazovacia jednotka